Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 09/3/2020 đến ngày 14/3/2020)

Lưu ý: Lịch công tác thay cho giấy mời dự họp, đề nghị các cá nhân, bộ phận theo dõi và thực hiện.

Bởi |2020-03-10T08:30:25+07:0010/03/2020|