Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 06/03/2023 đến ngày 11/03/2023)

Ngày đăng: 06/03/2023

Lưu ý: Lịch công tác thay cho giấy mời dự họp, đề nghị các cá nhân, bộ phận theo dõi và thực hiện.

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN