Lịch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trung cấp khóa 20 và các khóa trước
Lịch thi lại tốt nghiệp năm học 2020 – 2021