Sáng ngày 27/12/2018, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT tổ chức Lễ công bố Quyết định số 3487/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT.

Quang cảnh Lễ ra mắt Hội đồng trường

Theo đó, Hội đồng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT có 17 thành viên gồm các đồng chí Ban giám hiệu, trưởng các phòng, khoa và đại diện UBND tỉnh. Trong đó, đồng chí Ngô Xuân Khoát, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng TC-HC làm Thư ký Hội đồng trường, đại diện cơ quan chủ quản là UBND tỉnh BR-VT có đồng chí Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở LĐTBXH làm thành viên. Sự kiện ra mắt Hội đồng trường có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng sự kỳ vọng của tập thể cán bộ, nhân viên nhà trường; góp phần quản trị, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nhà trường, cũng như sự nghiệp giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đồng chí Lê Thị Trang Đài, Giám đốc sở LĐTBXH thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định thành lập Hội đồng trường cho đồng chí Ngô Xuân Khoát

Phát biểu tại Lễ ra mắt Hội đồng trường, đồng chí Lê Thị Trang Đài, Giám đốc sở LĐTBXH nhấn mạnh, với vai trò, trách nhiệm lớn lao này, các thành viên Hội đồng trường cần tập trung đoàn kết, làm việc công khai, minh bạch, dân chủ, phát huy tinh thần tập thể. Đồng thời, Hội đồng trường cần sớm xây dựng các kế hoạch, chiến lược hoạt động ngắn, trung, dài hạn để hỗ trợ quản trị nhà trường ngày càng phát triển bền vững.