Ngày 21-22/01/2019, các chuyên gia CHLB Đức đến kiểm định công tác chuẩn bị đào tạo nghề Hàn và nghề Cắt gọt kim loại theo tiêu chuẩn của CHLB Đức tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm định có ThS. Trương Huỳnh Như, Hiệu trưởng nhà trường, lãnh đạo các phòng, khoa cùng các giáo viên của trường tham gia đào tạo hai nghề trên.

Quang cảnh buổi làm việc giữa các chuyên gia với lãnh đạo, cán bộ và giáo viên của trường

Chương trình nằm trong dự án đào tạo thí điểm 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế được chuyển giao từ CHLB Đức. Việc kiểm định đóng vai trò rất quan trọng để trường kịp thời thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chuyên gia, qua đó đáp ứng được các điều kiện đào tạo cần thiết theo tiêu chuẩn của CHLB Đức. Dựa trên kết quả kiểm định, Viện Tiểu thủ công nghiệp và Kĩ năng nghề Leipzig sẽ tiến hành đánh giá và cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định cho nhà trường. Nội dung kiểm định bao gồm: Kiểm định năng lực giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu đào tạo và điều kiện an toàn lao động.

Ông Kurt Feustel, Chuyên gia nghề Cắt gọt kim loại kiểm định cơ sở vật chất, thiết bị

Ông Uwe Hattasch và ông Dirk Lange, Chuyên gia nghề Hàn phỏng vấn giáo viên của trường

Qua làm việc, các chuyên gia đánh giá cao về năng lực của đội ngũ giáo viên, việc thực hiện các quy định về an toàn lao động của trường, cũng như cơ sở vật chất, dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác đào tạo nghề Hàn và nghề Cắt gọt kim loại tương đối đầy đủ và đạt tiêu chuẩn.

Theo ThS. Trương Huỳnh Như, Hiệu trưởng nhà trường: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT là một trong 45 trường được Bộ LĐTBXH lựa chọn tham gia đào tạo thí điểm các nghề theo tiêu chuẩn của CHLB Đức. Khi tham gia chương trình này, giáo viên của trường sẽ được cử đi đào tạo bồi dưỡng ở Đức, được nhận các bộ chương trình, được đầu tư cơ sở vật chất đào tạo theo tiêu chuẩn của Đức. Người học đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp 2 bằng theo quy định của CHLB Đức và của Việt Nam.

Ông Kurt Feustel chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ và giáo viên của trường

Ông Uwe Hattasch và ông Dirk Lange chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo, cán bộ của trường