Chiều ngày 04/12/2018, Sở LĐTBXH tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng sư phạm quốc tế cho 45 giáo viên của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT. Dự khai giảng có ông Nguyễn Duy Hồng – Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh BR-VT, ông Nguyễn Khánh Cường – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2, ông Ngô Xuân Khoát – Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT cùng các giáo viên tham gia lớp học.

Quang cảnh Lễ khai giảng

Để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh BR-VT, Sở LĐTBXH đã được tỉnh phê duyệt tổ chức đào tạo chương trình sư phạm quốc tế cho 45 giảng viên thuộc các nghề trọng điểm của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT. Lớp học diễn ra từ 21/01 đến 23/2/2018 do Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2 và các chuyên gia nước ngoài giảng dạy theo chương trình sư phạm quốc tế 1106 City & Guilds.

Quý đại biểu, các học viên tham gia khóa học

Nội dung chương trình đào tạo gồm: xác định nhu cầu và kiểm tra đầu vào người học, chuẩn bị bài giảng, thực hiện giảng dạy, đánh giá – kiểm tra kết quả người học, hướng dẫn triển khai chương trình sư phạm quốc tế 1106 của City & Guilds. Các học viên phải trải qua kỳ thi cuối khóa để lấy được chứng chỉ sư phạm quốc tế.