Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2018

Lưu ý: Lịch thi lại đợt 4 vào 8h00, ngày 22/7/2018.