Kế hoạch tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 –20/11/2019)