Kế hoạch tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng ngày 26/3/2019