Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Hành trình theo chân Bác”