Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh, video clip “Nét đẹp BCTECH”