Kế hoạch số 203/KH-CĐKTCN V/v: tổ chức Lễ xuất cảnh cho cựu HSSV Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT và thanh niên trong tỉnh sang Nhật làm việc