Kế hoạch số 238/KH-CĐKTCN: V/v tổ chức thi kết thúc khóa học Hàn và Điện công nghiệp nâng cao do Rosneft Việt Nam tài trợ