順番 姓名 職務 学位
1 Truong Le Minh 科部長 エンジニア
2 Tran Thi Kim Thao 教師 エンジニア
3 Ngo Thi Nhung 教師 エンジニア
4 Pham Thi Thanh Binh 教師 エンジニア
5 Nguyen Thi Hong Vu 教師 エンジニア
6 Nguyen Xuan Thuy 教師 エンジニア
7 Nguyen Van Phuoc 教師 エンジニア
8 Ngo Van Kiep 教師 エンジニア
9 Nguyen Thi Ngoc 教師 エンジニア
10 Vu Thi Thuong 教師 エンジニア
11 Bui Thi Trang 教師 エンジニア
12 Duong Tien Thao 教師 エンジニア
13 Vo Thi Thu Thao 教師 エンジニア
14 Ho Ngoc Le Thanh 教師 エンジニア
15 Nguyen Thi Yen 教師 エンジニア
16 Le Thi Thanh Thao 教師 エンジニア
17 Le Thi Huong Diep 教師 エンジニア
18 Nguyen Thi Bich Tram 教師 エンジニア
19 Pham Thi Nhan 教師 エンジニア
20 Pham Thi Tuyet 教師 エンジニア
21 Tran Minh Quan 職員 エンジニア

Hiện nay, Khoa LTCB-VH có 5 tổ bộ môn, với 20 cán bộ, trong đó 100% giảng viên  đều có trình độ đại học. Bao  gồm các tổ bộ môn:

  1. Bộ môn tiếng Anh.
  2. Bộ môn tiếng Nhật
  3. Bộ môn Chính trị
  4. Bộ môn giáo dục thể chất
  5. Bộ môn pháp luật
  6. Bộ môn văn hóa, gồm: Toán, Lý, Hóa, Ngữ văn

Nhiệm vụ chính của Khoa là giảng dạy các môn chung trong chương trình đào tạo nghề. Với nhiệm vụ giảng dạy các môn chính trị, pháp luật, giáo dục thể chất, văn hóa bổ trợ và các môn ngoại ngữ Khoa LTCB-VH góp phần trang bị, bổ trợ thêm kiến thức cơ bản cho các môn nghề cũng như trang bị kiến thức, kỹ năng ngoại ngữ để phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu và công việc sau khi ra trường.

Bên cạnh đó, Khoa LTCB-VH còn liên kết với TT GDTX Đất Đỏ, đào tạo văn hóa cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS đang tham gia học trung cấp nghề tại trường hoàn thành chương trình văn hóa THPT hệ GDTX. Sau khi hoàn thành chương trình học BTVH, các em có thể tham gia dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia, mở ra cơ hội cho các em học liên thông lên cao đẳng và đại học.

Ngoài ra, Khoa LTCB-VH đội ngũ giáo viên ngoại ngữ còn tham gia đào tạo ngoại ngữ cho học sinh, SV trong nhà trường giúp cho học sinh khi ra trường đạt chuẩn ngoại ngữ phục vụ công việc, cũng như đào tạo cho con em địa phương có nhu cầu học tập, nâng cao ngoại ngữ tại Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ của trường.

Với những tiền đề vững chắc cùng sự quan tâm sâu sắc của Nhà trường, đội ngũ giảng viên, giáo viên của Khoa tiếp tục phấn đấu để phát huy những thành quả đã có và kiến tạo thêm những thành quả mới tốt đẹp hơn, thiết thực hơn đóng góp vào sự phát triển chung của nhà trường và sự trưởng thành của các thế hệ học sinh, sinh viên.