Chiều ngày 28/12/2018, Đảng bộ Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT tổ chức Hội Nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Dự Hội nghị có ThS. Ngô Xuân Khoát, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của trường. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trực tiếp truyền đạt nội dung của Nghị quyết.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt các chuyên đề về: Những nội dung, quan điểm cơ bản, mục tiêu, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, Khóa XII của Đảng; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và lồng ghép với những kết quả kinh tế-xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW8 khóa XII

Sau hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch thể hiện trách nhiệm cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII. Đảng ủy nhà trường xây dựng kế hoạch hành động phù hợp thực tiễn, đặc thù, điều kiện, nhiệm vụ chính trị của nhà trường.