Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chiều ngày 09/10/2020, Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2020 về “tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” cho 900 đoàn viên thanh niên khóa mới.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, thầy Hà Trung Thành, Giảng viên của Học viện Cán bộ TP.HCM đã quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo đó, thầy Thành nhấn mạnh đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam. Đoàn kết là lẽ sống, là đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng.

Thầy Hà Trung Thành, Giảng viên của Học viện Cán bộ TP.HCM giao lưu với ĐVTN BCTECH

Qua hội nghị, thầy Thành đề nghị mỗi đoàn viên thanh niên tiếp tục bồi dưỡng, phấn đấu rèn luyện đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao của xã hội. Góp phần vào công cuộc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, ĐVTN trong nhà trường cần xác định được mục tiêu, khung giá trị đạo đức mà mình hướng tới để từ đó có kế hoạch, phương pháp và cách thức rèn luyện, tu dưỡng phù hợp, tạo sự chuyển biến về ý thức, nâng cao đạo đức cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu; đồng thời góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đoàn viên, thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh từ cơ sở.