Ngày 13/01/2018, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm 2017 và thảo luận, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Dự Hội nghị có ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, ThS. Lê Duy Cầu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, ThS. Ngô Xuân Khoát, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường, ThS. Trương Huỳnh Như, Phó Hiệu trưởng nhà trường, ThS. Lê Phước Triều, Chủ tịch Công đoàn trường cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức trong nhà trường.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, ThS. Ngô Xuân Khoát, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của nhà trường năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, Đảng bộ nhà trường kịp thời quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng và Nhà nước cho toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức. Năm 2017, nhà trường tổ chức tuyển sinh được 1435 HSSV, 720 học viên tốt nghiệp ở trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; tổ chức biên soạn ngân hàng đề thi đối với 100% MH/MĐ tiên quyết; xây dựng và vận hành 76 quy trình hệ thống quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp; bồi dưỡng, đánh giá trình độ kỹ năng nghề, TOEIC, IC3 cho cán bộ viên chức; tiếp và làm việc với hơn 60 doanh nghiệp trong và ngoài nước, ký kết 22 hợp đồng liên kết đào tạo với các doanh nghiệp; giải quyết việc làm cho hơn 60% HSSV trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp; 06 sinh viên xuất cảnh sang Nhật theo chương trình hợp tác giữa nhà trường và công ty Esuhai; 100% HSSV đi thực tập sản xuất tại doanh nghiệp; thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học. Trong năm 2018, nhà trường tăng cường các hoạt động dịch vụ đào tạo và sản xuất; đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp đạt hiệu quả; phấn đấu tuyển sinh đạt chỉ tiêu 1500 HSSV; toàn thể CBVC phấn đấu đạt các tiêu chí trường chất lượng cao và các tiêu chí kiểm định quốc tế.

ThS. Ngô Xuân Khoát, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nhà trường năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Phước Triều, Chủ tịch Công đoàn trường trình bày báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC năm 2017. Theo đó, Chính quyền cơ quan đã phối hợp với Công đoàn cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế ứng xử văn hóa tại công sở. Về chính quyền cũng như các phòng, khoa chuyên môn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm 2017.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tình hình tài chính năm 2017 và dự toán năm 2018. Đồng thời thông qua quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.

Đoàn chủ tịch Hội nghị

Hội nghị đã bầu ra Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019 gồm 3 đồng chí: Lê Hồng Bích, Võ Văn Giang và Trần Quốc Tuấn.

Ban thanh tra nhân dân ra mắt Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ThS. Lê Duy Cầu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã nêu những hạn chế, tồn động trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Theo đó, trong năm 2018, tập thể nhà trường tiếp tục đoàn kết, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí trường chất lượng cao, đạt các tiêu chí kiểm định quốc tế; tuyển sinh đạt chỉ tiêu và giải quyết việc làm cho 100% HSSV; nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng công nghiệp 4.0, xây dựng các phòng học, phòng thực hành mô phỏng, cập nhật chương trình, giáo trình theo công nghệ tiên tiến trên thế giới; tăng cường hợp tác doanh nghiệp, mời doanh nghiệp vào trường phối hợp đào tạo và dịch vụ sản xuất; tiếp tục duy trì thực hiện văn hóa chào hỏi, 5S trong nhà trường; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân.

ThS. Lê Duy Cầu, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Hiệu trưởng nhà trường đã khen thưởng 5 tập thể lao động xuất sắc, 4 tập thể lao động tiên tiến, 9 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 104 cá nhân lao động tiên tiến.

Với sự nhất trí cao, Hội nghị đã thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm 2018. Hội nghị thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong nhà trường, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường.