HỌC PHÍ, LỆ PHÍ (VNĐ)

* CAO ĐẲNG *

* TRUNG CẤP *

* LỆ PHÍ Ở KÝ TÚC XÁ (KHÔNG BẮT BUỘC) *

* Lưu ý:

– Đối với HSSV thuộc diện được miễn giảm học phí: khi nhập học, HSSV nộp học phí HK1, sau đó trường làm hồ sơ trình Sở Tài chính phê duyệt và chi trả lại cho HSSV để đóng cho học kỳ tiếp theo, HSSV được nhận lại học phí đã đóng cho học kỳ cuối trước khi tốt nghiệp ra trường.

– Các khoản thu ở Mục số 1 (Học phí): HSSV có thể đóng theo từng tháng hoặc theo cả học kỳ. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp Văn phòng Tuyển sinh theo số điện thoại: 0254.3866.420