Sáng ngày 25/9/2019, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT (BCTECH) tổ chức Hội nghị tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên của trường.

Đại diện lãnh đạo Sở LĐTBXH, BCTECH và HSSV tham dự Hội nghị tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống

Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV là một lĩnh vực quan trọng được nhà trường chú trọng nhằm góp phần hình thành nhân cách, phát triển con người trong nhà trường. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống để HSSV có những ứng xử, hành động, việc làm đúng đắn trong học tập và đời sống.

Tại Hội nghị, thầy Hà Trung Thành, Giảng viên của Học viện Cán bộ TP.HCM đã truyền tải cho HSSV những kiến thức về những chuẩn mực đạo đức, về truyền thống lịch sử của dân tộc giúp sinh viên xây dựng một nhân cách tốt. Điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt quan trong hoàn cảnh lịch sử mới, trong nền kinh tế thị trường và sự tác động đa dạng của thông tin. Đặc biệt, đối với HSSV, lứa tuổi luôn nhạy bén với cái mới cần phải vững vàng vượt qua những thử thách của đời sống xã hội và xác định cho mình một hướng đi đúng đắn.

HSSV giao lưu tại Hội nghị