Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày 30/4, 01/5, 19/5, Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 và Đại hội đoàn trường

Date Submitted: 16/05/2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Thực hiện Chương trình hoạt động Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022;

BCH Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới.

Tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ trong nhà trường; góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và làm phong phú thêm đời sống tinh thần, xây dựng cuộc sống vui tươi, lành mạnh trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên.

Tạo không khí sôi nổi, tăng cường tình đoàn kết, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, cá nhân.

Thông qua hoạt động nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng các tài năng, hạt nhân làm nòng cốt cho các đội tuyển văn nghệ của nhà trường.

2. Yêu cầu

Hoạt động phải được triển khai, phát động rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên trong trường.

Tổ chức hội diễn một cách thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và an toàn. Đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19

II. NỘI DUNG

1. Chủ đề

Ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, Tổ quốc Việt Nam
Ca ngợi về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam.
Thể hiện lòng biết ơn đối với thầy cô, mái trường.
Ca ngợi tình bạn trong sáng, lành mạnh phù hợp lứa tuổi học sinh, sinh viên.
Ca ngợi tình yêu đối với ngành giáo dục nghề nghiệp.

2. Thể loại

– Hát: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, hợp ca, ca múa, …
– Múa, nhảy: Múa đơn, múa đôi, tốp múa, nhảy hiện đại, dân vũ, …
– Kịch: Kịch, kịch câm, sân khấu hóa, …
– Nhạc: Độc tấu, hòa tấu nhạc cụ, …

3. Đối tượng tham gia

Học sinh, sinh viên đang theo học tại trường.

4. Thời gian, địa điểm

4.1. Vòng sơ loại

– Tại cơ sở 1: 08h00 ngày 21/5/2022 (Thứ Bảy) tại Giảng đường – Hội nghị

– Tại cơ sở 2: 13h30 ngày 21/5/2022 (Thứ Bảy) tại Hội trường C1

Các tiết mục tham dự vòng sơ loại không cần chuẩn bị trang phục.

4.2. Vòng chung kết

08h00 ngày 28/5/2022 (thứ Bảy) tại Giảng đường – Hội nghị cơ sở 1

Các tiết mục tham dự vòng chung kếtphải có mặt trước 07h30 gặp Ban Tổ chức để điểm danh. Nếu không điểm danh thì xem như vắng mặt.

5. Đăng ký tham gia:

Thời hạn đăng ký đến hết ngày 10/5/2022.

HSSV đăng ký cho các Liên Chi đoàn khoa:
– Khoa Cơ khí: Đ/c Nguyễn Thanh Thảo – SĐT/Zalo: 0976412470
– Khoa Điện: Đ/c Nguyễn Cao Danh – SĐT/Zalo: 0373866732
– Khoa CNTT: Đ/c Trần Phúc Minh Khoa – SĐT/Zalo: 0765848094
– Khoa CNTP&MTT: Đ/c Đặng Thị Cương – SĐT/Zalo: 0986503489

6. Lưu ý

Các chi đoàn lớp có thể đăng ký tham gia một hoặc nhiều tiết mục. Có thể kết hợp các chi đoàn với nhau để tham gia.
Các tiết mục tham gia phải có sự đầu tư, chuẩn bị về trang phục và tập luyện chu đáo nhằm đảm bảo hiệu quả nghệ thuật cho Hội diễn.
Các tiết mục tham gia tự túc về kinh phí tập luyện, trang phục thi diễn.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Đề xuất nhà trường hỗ trợ kinh phí khen thưởng hay trích kinh phí từ LCĐ
Dự trù tổng kinh phí: 7.000.000 đồng

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

* Thể loại hát, kịch, nhạc:

– 01 giải Nhất : Giấy khen + tiền thưởng 500.000 đồng
– 02 giải Nhì : Giấy khen + tiền thưởng 300.000 đồng
– 03 giải Ba : Giấy khen + tiền thưởng 200.000 đồng
– 03 giải Khuyến khích : Giấy khen + tiền thưởng 100.000 đồng

* Thể loại múa:

– 01 giải Nhất : Giấy khen + tiền thưởng 1.500.000 đồng
– 01 giải Nhì : Giấy khen + tiền thưởng 1.000.000 đồng
– 01 giải Ba : Giấy khen + tiền thưởng 700.000 đồng
– 03 giải Khuyến khích : Giấy khen + tiền thưởng 500.000 đồng

* Lưu ý: Số lượng và giá trị giải thưởng có thể theo đổi tùy theo số lượng và chất lượng các tiết mục tham gia thi diễn.

V. THÀNH LẬP BAN GIÁM KHẢO

– Bà: Trương Lệ Minh – Chủ tịch Công đoàn trường – Trưởng ban
– Bà: Lê Thị Thu Thúy – Phó trưởng Phòng TC-HC – Phó Trưởng ban
– Bà: Nguyễn Thị Mỹ Dung – TP. ĐN&CTHSSV – Thành viên

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chấp hành Đoàn trường

Xây dựng kế hoạch và triển khai đến các Chi đoàn, Liên Chi đoàn.
Tổng hợp các tiết mục đăng ký tham gia, sắp xếp thứ tự thi diễn.
Chịu trách nhiệm chung trong việc triển khai thực hiện, tổ chức Hội diễn.

2. Các Liên Chi đoàn khoa

Triển khai kế hoạch rộng rãi đến toàn bộ đoàn viên, thanh niên học sinh, sinh viên của đơn vị mình đăng ký tham gia và tổng hợp các tiết mục tham gia gửi về Ban tổ chức đúng thời hạn.

3. Phòng Tổ chức – Hành chính

Hỗ trợ hội trường và nước uống cho đại biểu, Ban Giám khảo trong Hội diễn.

4. Phòng Quản trị thiết bị

Hỗ trợ điều chỉnh âm thanh, ánh sáng trong quá trình vòng sơ loại và vòng chung kết.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2022); 136 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc. Kính đề nghị quý phòng, khoa quan tâm, giúp đỡ và phối hợp cùng Đoàn trường để Hội diễn được tổ chức thành công tốt đẹp./.

Share on social networks

Share on social networks

RELATED ARTICLES