Đội ngũ cán bộ – viên chức

STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Lê Duy Cầu Giáo viên trung học cao cấp 15.112 Hiệu trưởng ThS
2 Trương Huỳnh Như Giảng viên 15.113 Phó Hiệu trưởng ThS
3 Ngô Xuân Khoát Giảng viên 15.113 Phó Hiệu trưởng ThS
STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Hoàng Đức Thiện Kế toán viên 06.031 Trưởng phòng ĐH
2 Nguyễn Thị Xuân Thu Kế toán viên 06.031 Phó Trưởng phòng ĐH
3 Lê Thị Vân Kế toán viên 06.032 Kế toán viên ĐH
4 Nguyễn Đình Toàn Kế toán viên 06.032 Kế toán viên ThS
5 Nguyễn Thị Lan Thủ quỹ 06.035 Thủ quỹ TC
STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Lê Ân Tình Giáo viên 15.113 Trưởng phòng ThS
2 Lê Văn Hải Y sĩ 16.119 Phó Trưởng phòng TC
3 Trần Ngọc Thủy Giáo viên 15.113 Chuyên viên ĐH
4 Trần Thị Thùy Dung Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
5 Vũ Thị Vui Y sĩ 16.119 Nhân viên TC
6 Nguyễn Thị Nguyệt Điều dưỡng 16b.121 Nhân viên TC
STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Trần Quốc Tuấn Giảng viên 15.111 Trưởng phòng ThS
2 Nguyễn Công Tâm Giáo viên 15.113 Phó Trưởng phòng ĐH
3 Lê Trung Châu Giáo viên 15.113 Phó Trưởng phòng ĐH
4 Phạm Hồng Đức Chuyên viên 01.003 Chuyên viên ĐH
5 Lê Thị Thu Thúy Cán sự 01.004 Văn thư ĐH
6 Hoàng Thị Kim Anh Cán sự 01.004 Cán sự ĐH
7 Đặng Thị Sơn NV Kỹ thuật 01.007 Nhân viên ĐH
8 Luyện Thị Thu Huyền Thủ kho   Thủ kho ĐH
9 Võ Ngọc Bích Hiền Nhân viên Lễ tân   Nhân viên Lễ tân ĐH
10 Nguyễn Thị Huyền Nhân viên Lễ tân   Nhân viên Lễ tân ĐH
11 Nguyễn Thị Kiều Nhân viên vật tư   Nhân viên vật tư ĐH
12 Nguyễn Trọng Thuật NV Lái xe 01.010 Lái xe CNKT
13 Đinh Mạnh Cường NV Lái xe 01.010 Lái xe CNKT
14 Ngô Công Ân Nhân viên Kỹ thuật 01.007 Nhân viên Kỹ thuật TC
15 Nguyễn Hữu Trường Nhân viên Kỹ thuật 01.007 Nhân viên Kỹ thuật ĐH
16 Lưu Hiệu Bảo vệ 01.007 Bảo vệ LĐPT
17 Trần Quốc Toản Bảo vệ 01.011 Bảo vệ LĐPT
18 Chu Chung Chí Bảo vệ 01.011 Bảo vệ LĐPT
19 Lê Đức Thiện Bảo vệ 01.011 Bảo vệ LĐPT
20 Ngô Văn Hải Bảo vệ 01.011 Bảo vệ LĐPT
21 Cao Bá Niêm Bảo vệ 01.011 Bảo vệ LĐPT
22 Bùi Viết Dũng Bảo vệ 01.011 Bảo vệ LĐPT
23 Lê Thị Hải NV Phục vụ 01.009 Tạp vụ LĐPT
24 Trần Thị Mỹ Lệ NV Phục vụ 01.009 Tạp vụ LĐPT
25 Trịnh Thị Kim Loan NV Phục vụ 01.009 Tạp vụ LĐPT
26 Phạm Thị Thoa NV Phục vụ 01.009 Tạp vụ LĐPT
27 Đặng Thị Ngọc Quyên NV Phục vụ 01.009 Tạp vụ LĐPT
28 Nguyễn Thị Thuận NV Phục vụ 01.009 Tạp vụ LĐPT
29 Đào Thị Lý NV Phục vụ 01.009 Tạp vụ LĐPT
30 Nguyễn Thị Tiền NV Tạp vụ   Tạp vụ LĐPT
31 Phạm Thị Tâm NV Tạp vụ   Tạp vụ LĐPT
32 Đỗ Thị Yến NV Tạp vụ   Tạp vụ LĐPT
33 Nguyễn Thị Phượng NV Tạp vụ   Tạp vụ LĐPT
34 Trần Văn Đáng Chăm sóc cây xanh   Chăm sóc cây xanh LĐPT
35 Huỳnh Văn Nhanh Bảo vệ   Bảo vệ LĐPT
36 Phan Thành Được Bảo vệ   Bảo vệ LĐPT
37 Trần Văn Khai Bảo vệ   Bảo vệ LĐPT
38 Nguyễn Văn Vẻ Bảo vệ   Bảo vệ LĐPT
39 Ngô Thị Mỹ An NV Tạp vụ   NV Tạp vụ LĐPT
40 Phạm Đình Phước Chăm sóc cây xanh   Chăm sóc cây xanh LĐPT
STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Võ Văn Thuận Giáo viên 15.113 Trưởng phòng ThS
2 Lê Phước Triều Giáo viên 15.113 Phó Trưởng phòng ThS
3 Nguyễn Văn Long Giáo viên 15.113 Chuyên viên ĐH
4 Hoàng Thanh Bình Giảng viên 15.111 Chuyên viên ĐH
5 Ngô Thị Hoài Giáo viên 15.113 Chuyên viên ĐH
6 Nguyễn Thị Lương Chuyên viên 01.003 Chuyên viên ĐH
7 Nguyễn Thị Hải Hà Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
8 Vòng Quốc Bảo Nhân viên Quản sinh   Nhân viên Quản sinh ĐH
STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Dung Phụ trách phòng   Phụ trách phòng ThS
2 Nguyễn Lâm Giáo viên 15.113 Phó Trưởng phòng ĐH
3 Huỳnh Kim Ngân Chuyên viên Chuyên viên
4 Nguyễn Nhi Danh Phiên dịch Phiên dịch TC
STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Trần Trường Lam Giáo viên 15.113 Phó Trưởng khoa ĐH
2 Trần Văn Nhâm Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
3 Nguyễn Xuân Cường Giáo viên trung học cao cấp 15.112 Giáo viên trung học cao cấp ThS
4 Lê Văn Mai Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
5 Đào Danh Tài Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
6 Nguyễn Trọng Công Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
7 Trương Xuân Linh Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
8 Hứa Mạnh Hải Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
9 Hà Thị Thu Phương Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
10 Võ Văn Giang Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
11 Trần Thị Thu Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
12 Đinh Hùng Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
13 Lê Văn Thịnh Giáo viên 15c.027 Giảng viên ĐH
14 Nguyễn Thị Hiên Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
15 Nguyễn Thị Tươi Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
16 Lê Thị Diệp Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
17 Bùi Văn Vinh Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
18 Trần Quốc Anh Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
19 Nguyễn Hùng Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
20 Nguyễn Duy Quang Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
21 Trần Văn Quốc Giáo viên 15c.027 Giảng viên ĐH
22 Lê Minh Tân Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
23 Bùi Nha Trang Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
24 Huỳnh Thị Phương Dung Giáo viên 15,111 Giảng viên ĐH
25 Hà Quốc Trung Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
26 Nguyễn Văn Hoàng Giảng viên 15,111 Giảng viên ĐH
27 Lê Huy Cường Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
28 Lê Thị Thu Trang Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
29 Nguyễn Thị Thu Hương Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
30 Trương Thiện Quân Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
31 Đoàn Trung Tắng Giảng viên   Giảng viên ĐH
32 Nguyễn Cao Danh Giảng viên   GV thực hành
STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Trần Bình Minh Giáo viên 15.113 Trưởng khoa ThS
2 Lê Văn Minh Giáo viên 15.113 Phó Trưởng khoa ThS
3 Hồ Văn Ngữ Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
4 Lê Văn Tấn Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
5 Lê Đình Sen Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
6 Vũ Quang Thoại Giáo viên 15c-207 Giảng viên ĐH
7 Lê Hồng Bích Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
8 Nguyễn Bình Trị Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
9 Võ Đình Tâm Giáo viên 15a-202 Giảng viên ĐH
10 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
11 Nguyễn Thanh Liêm Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
12 Từ Thị Tuyết Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
13 Nguyễn Văn Minh Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
14 Nguyễn Quang Thu Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
15 Nguyễn Hàm Hòa Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
16 Nguyễn Chí Thức Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
17 Phạm Thị Minh Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
18 Lê Văn Sinh Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
19 Trương Văn Hoạt Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
20 Nguyễn Thị Bích Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
21 Võ Quốc Vương Giảng viên 15,111 Giảng viên ThS
22 Lê Tiến Thành Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
23 Nguyễn Thanh Thảo Giảng viên   Giảng viên ĐH
24 Viên Thị Hiệp Kế toán viên 06.031 Kế toán viên ĐH
STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Phạm Đình Trịnh Giáo viên 15.113 Trưởng khoa ĐH
2 Nguyễn Bá Thủy Giáo viên 15.113 Phó Trưởng khoa ĐH
3 Võ Sĩ Hoàn Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
4 Trần Lệ Thủy Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
5 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
6 Dương Huy Hoàng Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
7 Trần Thị Thanh Hương Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
8 Lê Viết Huấn Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
9 Vũ Thị Tho Giáo viên 15.113 Giảng viên ThS
10 Bùi Thị Thu Ngà Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
11 Bùi Thị Huệ Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
12 Phạm Thị Trang Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
13 Lại Văn Duy Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
14 Nguyễn Thị Hằng Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
15 Nguyễn Thị Hoài Thu Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
16 Trần Thị Hoa Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
17 Trần Quang Huy Giảng viên 15.111 Giảng viên ThS
18 Nguyễn Văn Tình Giảng viên 15.111 Giảng viên ThS
19 Nguyễn Phạm Ái Hương Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
20 Phùng Thị Nga Giáo viên 15.114 Giảng viên ThS
21 Nguyễn Thị Thu Hà Giảng viên   Giảng viên ThS
22 Lê Thị Lan Anh Giảng viên   Giảng viên ThS
23 Phạm Thị Phương Thanh Thư viện viên 17.171 Thư viện viên ThS
24 Nguyễn Thị Lan Trợ lý khoa   Trợ lý khoa ĐH
25 Vũ Thị Hồng Nhung Nhân viên khoa   Nhân viên thư viện CNKT
STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Trương Lệ Minh Giáo viên 15.113 Trưởng khoa ĐH
2 Trần Thị Kim Thảo Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
3 Ngô Thị Nhung Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
4 Phạm Thị Thanh Bình Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
5 Nguyễn Thị Hồng Vũ Giáo viên 15.111 Giảng viên ĐH
6 Nguyễn Xuân Thủy Giáo viên 15.111 Giảng viên ĐH
7 Nguyễn Văn Phước Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
8 Ngô Văn Kiếp Giáo viên 15.111 Giảng viên ĐH
9 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
10 Vũ Thị Thương Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
11 Bùi Thị Trang Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
12 Dương Tiến Thảo Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
13 Võ Thị Thu Thảo Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
14 Hồ Ngọc Lệ Thanh Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
15 Nguyễn Thị Yến Giáo viên 15.113 Giảng viên ĐH
16 Lê Thị Thanh Thảo Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
17 Lê Thị Hương Diệp Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
18 Nguyễn Thị Bích Trâm Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
19 Phạm Thị Nhân Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
20 Phạm Thị Tuyết Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
21 Trần Minh Quân Chuyên viên 01.003 Trợ lý khoa ĐH
STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Tạ Thị Thanh Thúy Giảng viên 15.111 Phụ trách tổ ThS
2 Trần Thị Thúy Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
3 Đặng Thị Cương Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
4 Trần Thị Khuyên Giảng viên 15.111 Giảng viên ĐH
5 Trần Thị Hằng Giảng viên   Giảng viên ĐH
6 Vũ Thị Hải Vân Chuyên viên 01.003 Chuyên viên ĐH
STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Nguyễn Mạnh Tưởng Giáo viên 15.113 Giám đốc  
2 Lương Thị Kim Tuyến Giảng viên 15.111 Chuyên viên  
3 Lê Huyền Trang Nhân viên   Nhân viên  
STT Họ và tên Ngạch Mã số ngạch Chức vụ, chức danh Ghi chú
1 Phan Hữu Phước Giáo viên 15.113 Giám đốc ĐH
2 Dương Ngọc Lan Giảng viên 15.111 Phó Giám đốc ThS