ĐĂNG KÝ LỊCH LÀM VIỆC

( Vui lòng điền đầy đủ thông tin )

Tên cơ quan/doanh nghiệp (*):
Địa chỉ (*):
Họ tên người liên hệ (*):
Số điện thoại (*):
Thời gian làm việc (*):
Email (*):
Địa điểm làm việc:
Cơ sở 1 (Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ)Cơ sở 2 (Đường 3/2, Phường 11, TP. Vũng Tàu)

Nội dung làm việc (*):