Điểm thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm 2017

Lưu ý: Thi chuẩn đầu ra đợt 4 dự kiến tổ chức vào tháng 12/2017