Điểm thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm 2017

– Lưu ý: Điểm đạt là từ 30 điểm trở lên.