Đề cương ôn thi chuẩn đầu ra tiếng Anh dành cho các lớp tuyển sinh năm 2019 (T19 và CD19)