Nhằm trang bị kỹ năng mềm và văn hóa Nhật Bản cho sinh viên các lớp công nghiệp hỗ trợ do tỉnh đặt hàng. Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT phối hợp với công ty Forval Việt Nam tổ chức khóa đào tạo kỹ năng mềm và văn hóa Nhật Bản dành cho 54 sinh viên của hai lớp Chế tạo khuôn mẫu khóa 7.

Quang cảnh lớp học kỹ năng mềm và văn hóa Nhật Bản

Khóa học này dành cho sinh viên các lớp Chế tạo khuôn mẫu nằm trong đề án đào tạo nguồn nhân lực phát triển công nghiệp hỗ trợ của tỉnh BR-VT. Khóa học chia làm 2 đợt, đợt 1 từ 19-21/12 và đợt 2 từ 26-28/12 do các chuyên gia đến từ công ty Forval Việt Nam giảng dạy. Sinh viên được học các kỹ năng chính như: cách chào hỏi, liên lạc, báo cáo, thảo luận, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, tuân thủ thời gian.

Các sinh viên hoàn thành khóa học sẽ được Tổ chức CIESF của Nhật Bản cấp chứng chỉ kỹ năng mềm, đồng thời sẽ được nhà trường và công ty Forval Việt Nam giới thiệu làm việc tại các công ty Nhật Bản sau khi tốt nghiệp.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Sinh viên chăm chú nghe giảng

Sinh viên thực hành chào hỏi theo văn hóa Nhật Bản