Danh sách đề nghị miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2019 – 2020