Sáng ngày 07/12/2020, Đoàn đánh giá ngoài của công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam (VTEC) đến kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu (BCTECH). Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý, đại diện các tổ chức đoàn thể của nhà trường tham dự buổi khai mạc và làm việc với Đoàn.

Toàn cảnh khai mạc đợt đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng tại BCTECH

Từ 07/12 đến 11/12/2020, Đoàn đánh giá ngoài gồm 03 thành viên do ThS. Phan Văn Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch làm trưởng đoàn thực hiện đánh giá chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp trình độ cao đẳng được đầu tư trở thành nghề trọng điểm quốc tế với các nội dung: kiểm tra hồ sơ minh chứng; khảo sát cơ sở vật chất; phỏng vấn Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý, đại diện doanh nghiệp, cựu HSSV và HSSV đang học tại trường; phỏng vấn nhóm xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo; dự giờ các tiết học…. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn đánh giá cũng làm việc riêng với từng nhóm chuyên trách về các tiêu chí, tiêu chuẩn theo báo cáo tự đánh giá của trường.

Trưởng đoàn đánh giá ThS. Phan Văn Nam đánh giá cao những nỗ lực của nhà trường trong việc triển khai các hoạt động tự đánh giá và cam kết sẽ thực hiện đánh giá với tinh thần khách quan, minh bạch, chuyên nghiệp và chất lượng, đồng thời sẽ đưa ra những đề xuất giúp trường nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, nghiên cứu và phục vụ tốt hơn cho người học.

ThS. Phan Văn Nam, Trưởng Đoàn đánh giá phát biểu tại buổi khai mạc

Phát biểu tại buổi khai mạc, ThS. Trương Huỳnh Như, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT cho biết, việc đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp lần này giúp nhà trường nhận ra những điểm mạnh và điểm tồn tại của chương trình đào tạo để từ đó lên kế hoạch cải tiến, khắc phục những tồn tại để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của các nghề khác; nhà trường sẽ cung cấp những thông tin chính xác, khách quan nhất phục vụ cho công tác kiểm định của đoàn.

Một số hình ảnh Đoàn đánh giá ngoài làm việc tại trường:

Lãnh đạo nhà trường cùng Đoàn đánh giá ngoài

Đoàn khảo sát các xưởng thực hành

Đoàn khảo sát phòng máy tính thư viện điện tử

Đoàn dự giờ tiết học

Đoàn dự giờ tiết học

Đoàn dự giờ tiết học

Đoàn dự giờ tiết học

Đoàn phỏng vấn giáo viên nghề Điện công nghiệp

Đoàn phỏng vấn giáo viên nghề Điện công nghiệp

Đoàn phỏng vấn giáo viên nghề Điện công nghiệp

Đoàn phỏng vấn đại diện lãnh đạo doanh nghiệp

Đoàn phỏng vấn đại diện lãnh đạo doanh nghiệp

Đoàn phỏng vấn HSSV khoa Điện đang học tại trường

Đoàn phỏng vấn HSSV khoa Điện đang học tại trường

Đoàn phỏng vấn HSSV khoa Điện đang học tại trường