Sáng ngày 30/11/2020, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu đón Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam (VTEC) đến kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp của trường. Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý, đại diện các tổ chức đoàn thể của nhà trường tham dự buổi khai mạc và làm việc với Đoàn đánh giá ngoài.

Khai mạc đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc chương trình đào tạo các trình độ giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ LĐTBXH. Để đánh giá ngoài lần này, nhiều năm qua, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT luôn đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, thường xuyên tổ chức tự đánh giá để không ngừng cải thiện năng lực quản trị, quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp.

Đợt đánh giá ngoài lần này được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam (VTEC) – đơn vị đầu tiên được Bộ Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cấp Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chất lượng GDNN. Công tác đánh giá được tiến hành với toàn bộ các hoạt động của nhà trường và chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp được đầu tư trở thành nghề trọng điểm quốc tế.

Đoàn đánh giá ngoài cơ sở GDNN gồm 05 thành viên do TS. Lê Anh Đức, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng Nai làm trưởng đoàn, thực hiện đánh giá trong 07 ngày từ 30/11 đến 06/12/2020 với các nội dung: kiểm tra hồ sơ minh chứng; khảo sát cơ sở vật chất; phỏng vấn ban giám hiệu, cán bộ quản lý, tổ chức đoàn thể, giảng viên, đại diện doanh nghiệp, cựu HSSV và HSSV đang học tại trường. Bên cạnh đó, các thành viên trong đoàn đánh giá cũng làm việc riêng với từng nhóm chuyên trách về các tiêu chí, tiêu chuẩn (9 tiêu chí và 100 tiêu chuẩn) theo báo cáo tự đánh giá.

Trưởng đoàn đánh giá TS. Lê Anh Đức cam kết sẽ tập trung nghiên cứu, khảo sát, đánh giá đúng mức, trung thực, khách quan về chất lượng giáo dục nghề nghiệp của trường; chỉ ra những thành tựu, hạn chế trong tổ chức hoạt động để trường phấn đấu và xây dựng thành công trường Chất lượng cao theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, tiếp cận với khu vực và quốc tế.

TS. Lê Anh Đức, Trưởng đoàn đánh giá phát biểu tại buổi khai mạc

Phát biểu tại buổi khai mạc, ThS. Trương Huỳnh Như, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT cho biết, việc đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp lần này là cơ hội để nhà trường rà soát lại các tiêu chí, tiêu chuẩn về chất lượng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo; nhà trường sẽ hỗ trợ và cung cấp những thông tin chính xác, khách quan nhất về hoạt động của nhà trường phục vụ cho công tác kiểm định của đoàn.

ThS. Trương Huỳnh Như, Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-V phát biểu tại buổi khai mạc

Ngày làm việc đầu tiên, các thành viên của đoàn đánh giá tiến hành phỏng vấn Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý về các hoạt động của nhà trường và tiến hành khảo sát cơ sở vật chất của trường.

Ban Giám hiệu nhà trường chụp hình lưu niệm cùng Đoàn đánh giá

Một số hình ảnh Đoàn đánh giá khảo sát cơ sở vật chất của nhà trường: