Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Ngày đăng: 06/12/2020

Ngày 06/12/2020, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Công ty CP Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam (VTEC) tổ chức Bế mạc đợt đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu (BCTECH).

Toàn cảnh buổi bế mạc

Trong 07 ngày làm việc tại trường từ 30/11 đến 06/12, Đoàn đã tiến hành kiểm tra báo cáo kết quả tự đánh giá và các hồ sơ minh chứng được cung cấp bởi Hội đồng tự đánh giá chất lượng của BCTECH để xác thực tính phù hợp giữa nội dung báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN với các minh chứng liên quan. Ngoài ra, Đoàn đã tiến hành các chương trình khảo sát, dự giờ, phỏng vấn,… để thu thập các thông tin phục vụ cho việc thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN.

Đoàn khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường

Theo Dự thảo Báo cáo kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN, Trường có các điểm mạnh nổi bật như: có sự mệnh, mục tiêu, chính sách chất lượng phù hợp với từng giai đoạn phát triển; hệ thống đảm bảo chất lượng được xây dựng đầy đủ; các hoạt động đào tạo được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo và kế hoạch tiến độ đã được phê duyệt; thực hiện tốt ứng dụng CNTT trong dạy, học; hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc của trường đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập, nghiên cứu, rèn luyện của GV, HSSV; thực hiện tốt việc cung cấp các dịch vụ cho người học trong quá trình học tập; trường phối hợp tốt với doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo, giải quyết việc làm cho HSSV; trường có liên kết đào tạo, triển khai các hoạt động với các tổ chức nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Đại diện nhà trường và trưởng đoàn đánh giá ký biên bản họp về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở GDNN tại BCTECH

Đoàn cũng có một vài khuyến nghị đối với nhà trường: trường cần đẩy mạnh thực hiện đa dạng hóa các phương thực đào tạo hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và yêu cầu học tập của người học; tăng cường số lượng giáo trình cho mỗi loại tại thư viện để đảm bảo theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học nhằm tạo ra các sản phẩm thiết thực phục vụ có hiệu quả cho công tác đào tạo nhất là ứng dụng vào sản xuất, dịch vụ.

Lãnh đạo nhà trường đã đồng ý với đánh giá của Đoàn về những điểm mạnh, tồn tại và những khuyến nghị của Đoàn, đồng thời tiếp thu những tồn tại để nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

Ban Giám hiệu nhà trường chụp hình lưu niệm cùng Đoàn đánh giá

Chia sẻ lên mạng xã hội

Chia sẻ lên mạng xã hội

BÀI VIẾT LIÊN QUAN