Ngày 11/12/2020, Đảng ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng ủy và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2020.

Dự Hội nghị kiểm điểm có đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh BR-VT, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên và trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Xuân Khoát, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy nhà trường trong năm 2020, kiểm điểm đã nêu ra những ưu điểm, kết quả đạt được cũng như làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân ở các lĩnh vực như: Công tác lãnh đạo quán triệt, xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch của cấp trên; công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; công tác lãnh đạo việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW; đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc, công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng, chống tham nhũng…

Đồng chí Ngô Xuân Khoát, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy nhà trường trong năm 2020

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy đã trình bày kiểm điểm, nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân của khuyết điểm trong suốt quá trình lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và đưa ra các giải pháp khắc phục, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2021. Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp thẳng thẳng, khách quan của các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo các đơn vị đóng góp cho tập thể Đảng ủy và các cá nhân trong Ban Thường vụ nhằm cùng nhau đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác trong năm 2021.