Chiều ngày 08/3/2019, Đảng ủy Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động của trường.

Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động đã được đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu các thông tin cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về: Tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; Chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2019