ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Bước 1: Tải mẫu đăng ký dự tuyển và điền đầy đủ thông tin vào mẫu phiếu

-> Nhấn vào đây để tải mẫu phiếu

Bước 2: Bấm vào nút "Chọn tệp", chọn phiếu đã điền đầy đủ thông tin, sau đó bấm vào nút "Đăng ký" để hoàn tất