Ngày 16/12/2017, Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh BR-VT tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đến dự Đại hội có TS. Huỳnh Công Minh – Phó Chủ tịch Hội KHTLGD Việt Nam cùng 150 đại biểu thuộc 8 chi hội trực thuộc, trong đó có 20 đại biểu của chi hội Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT.

Đại hội nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ III (2012 – 2017) và đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2017 – 2022). Hội Khoa học Tâm lý và Giáo dục tỉnh có 8 chi hội với 381 hội viên gồm Văn phòng tỉnh hội, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ, Trường CĐ Sư phạm, Trường Chính trị, Trường CĐ Du lịch, Trường Cao đẳng Dầu khí, Trung tâm Anh ngữ Tự nhiên, Trường TC nghề Giao thông vận tải.

Quang cảnh Hội nghị

5 năm qua, Hội KHTLGD tỉnh BR-VT đã tổ chức các hội thảo khoa học như “đổi mới phương pháp giáo dục góp phần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục tỉnh BR-VT”, “dạy chữ, dạy nghề, dạy người thực trạng và giải pháp”. Các chi hội đã tích cực ứng dụng khoa học, tâm lý giáo dục trong đào tạo, cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo để nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó, Chi hội Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh, đạt 1500 chỉ tiêu tuyển sinh được giao; tăng cường đào tạo kỹ năng mềm, an toàn lao động, tin học, tiếng Anh, tiếng Nhật cho sinh viên; xây dựng 50% chương trình đào tạo tại doanh nghiệp; giải quyết việc làm cho 100% HSSV tốt nghiệp. Hiện nay, nhà trường đang tích cực hoàn thành các tiêu chí trường chất lượng cao, phấn đấu là một trong những trường đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội KHTLGD tỉnh đề ra mục tiêu tăng cường hơn nữa việc ứng dụng tâm lý học, giáo dục học vào thực tiễn cuộc sống, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo hướng đổi mới sự nghiệp giáo dục đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và khu vực, tổ chức nhiều hội thảo, trong đó tập trung các vấn đề chính như: đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, tự chủ trong cơ sở giáo dục công lập, gắn tâm lý học và giáo dục học với thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) gồm 27 thành viên, trong đó Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT có ThS. Lê Duy Cầu – Hiệu trưởng nhà trường và ThS. Trương Huỳnh Như – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Ban chấp hành Tỉnh hội khóa IV (2017 – 2022) ra mắt Đại hội

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT đã quyết định tặng bằng khen cho 05 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2012 – 2017, trong đó có tập thể Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT và cá nhân ThS. Lê Duy Cầu – Hiệu trưởng nhà trường. Trung ương Hội tặng cờ thưởng, kỷ niệm chương và bằng khen cho các tập thể và hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội, trong đó có tập thể Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT, cá nhân  ThS. Trương Huỳnh Như – Phó Hiệu trưởng nhà trường và ThS. Ngô Xuân Khoát – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tập thể Trường CĐ KTCN BR-VT và cá nhân ThS. Lê Duy Cầu – Hiệu trưởng nhà trường nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

ThS. Trương Huỳnh Như – Phó Hiệu trưởng nhà trường nhận kỷ niệm chương của Trung ương Hội

ThS. Ngô Xuân Khoát – Phó Hiệu trưởng nhà trường đại diện tập thể nhà trường nhận bằng khen của Trung ương Hội

ThS. Ngô Xuân Khoát – Phó Hiệu trưởng nhà trường nhận bằng khen của Trung ương Hội