Thông báo

29 02, 2020

Thông báo số 51/TB-CĐKTCN: V/v Phương án cho HSSV, HV đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

Bởi |2020-02-29T09:53:57+07:0029/02/2020|

Thông báo số 51/TB-CĐKTCN: V/v Phương án cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

13 12, 2019

Thông báo số 381/TB-CĐKTCN: V/v kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 12/2019

Bởi |2019-12-23T14:15:20+07:0013/12/2019|

Thông báo số 381/TB-CĐKTCN: V/v kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp giao ban tháng 12/2019 Dự kiến đào tạo theo địa chỉ năm 2020 Lưu ý: Nếu hệ thống yêu cầu đăng nhập, quý thầy cô đăng nhập tài

Lên đầu trang