9 03, 2020

Bảng tổng hợp kế hoạch lên lương của CC-VC nhà trường năm 2020 và bảng tổng hợp điều chỉnh thời gian nâng lương của VC do được nâng lương trước thời hạn 2019

Bởi |2020-04-23T14:38:08+07:0009/03/2020|

Bảng tổng hợp kế hoạch lên lương của CC-VC nhà trường năm 2020 và bảng tổng hợp điều chỉnh thời gian nâng lương của VC do được nâng lương trước thời hạn 2019

Lên đầu trang