Quyết định

30 05, 2017

Quyết định số 130-QĐ/ĐUK: V/v đổi tên Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Bởi |2017-06-30T20:14:03+07:0030/05/2017|

Quyết định số 130-QĐ/ĐUK: V/v đổi tên Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT thành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

24 05, 2017

Quyết định số 737/QĐ-LĐTBXH: V/v đổi tên Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

Bởi |2017-06-30T20:13:49+07:0024/05/2017|

Quyết định số 737/QĐ-LĐTBXH: V/v đổi tên Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT

5 04, 2017

Quyết định số 129/QĐ-CĐN: V/v thành lập Trung tâm Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật và Khởi nghiệp trực thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT

Bởi |2017-06-30T20:13:36+07:0005/04/2017|

Quyết định số 129/QĐ-CĐN: V/v thành lập Trung tâm Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật và Khởi nghiệp trực thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh BR-VT