24 10, 2018

Quyết định số 436/QĐ-CĐKTCN: V/v quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của CC, VC, NLĐ trong nhà trường

Bởi |2020-04-20T16:12:11+07:0024/10/2018|

Quyết định số 436/QĐ-CĐKTCN: V/v quy định về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của CC, VC, NLĐ trong nhà trường

7 05, 2018

Quyết định số 139/QĐ-CĐKTCN: V/v ban hành Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CC, VC, NLĐ của nhà trường

Bởi |2020-04-20T16:28:16+07:0007/05/2018|

Quyết định số 139/QĐ-CĐKTCN: V/v ban hành Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với CC, VC, NLĐ của nhà trường

Lên đầu trang