31 03, 2020

Công văn số 2620/UBND-VP: V/v khẩn trương tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Bởi |2020-03-31T09:20:56+07:0031/03/2020|

Công văn số 2975/UBND-VP: V/v khẩn trương tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

5 05, 2017

Công văn số 2861/UBND-VP: V/v chủ trương đầu tư dự án sản xuất, gia công cơ khí, khuôn mẫu của nhà đầu tư (Nhật Bản)

Bởi |2017-06-30T20:11:26+07:0005/05/2017|

Công văn số 2861/UBND-VP: V/v chủ trương đầu tư dự án sản xuất, gia công cơ khí, khuôn mẫu của nhà đầu tư (Nhật Bản)

26 04, 2017

Công văn số 3502/UBND-SNV: V/v Hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

Bởi |2017-06-30T17:42:22+07:0026/04/2017|

Công văn số 3502/UBND-SNV: V/v Hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương

12 04, 2017

Công văn số 990/SLĐTBXH-DN: V/v hướng dẫn Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh và chuẩn bị Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2018

Bởi |2017-06-30T20:11:04+07:0012/04/2017|

Công văn số 990/SLĐTBXH-DN: V/v hướng dẫn Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh và chuẩn bị Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2018

31 03, 2017

Công văn số 504/TCDN-VP: V/v phát động cuộc thi “Học nghề và cơ hội trong thế giới việc làm hội nhập quốc tế”

Bởi |2017-06-30T20:10:50+07:0031/03/2017|

Công văn số 504/TCDN-VP: V/v phát động cuộc thi "Học nghề và cơ hội trong thế giới việc làm hội nhập quốc tế"

Lên đầu trang