Văn bản nội bộ

//Văn bản nội bộ
31 03, 2020

Công văn số 2620/UBND-VP: V/v khẩn trương tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Bởi |2020-03-31T09:20:56+07:0031/03/2020|

Công văn số 2975/UBND-VP: V/v khẩn trương tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

9 03, 2020

Bảng tổng hợp kế hoạch lên lương của CC-VC nhà trường năm 2020 và bảng tổng hợp điều chỉnh thời gian nâng lương của VC do được nâng lương trước thời hạn 2019

Bởi |2020-04-23T14:38:08+07:0009/03/2020|

Bảng tổng hợp kế hoạch lên lương của CC-VC nhà trường năm 2020 và bảng tổng hợp điều chỉnh thời gian nâng lương của VC do được nâng lương trước thời hạn 2019