12 09, 2018

Quyết định số 855-QĐ/TU: V/v Ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bởi |2020-04-20T13:59:03+07:0012/09/2018|

Quyết định số 855-QĐ/TU: V/v Ban hành Quy chế về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1 07, 2017

Thông tư số 320/2016/TT-BTC: V/v Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Bởi |2020-04-20T13:45:05+07:0001/07/2017|

Thông tư số 320/2016/TT-BTC: V/v Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Lên đầu trang