Đảng, Đoàn thể

//Đảng, Đoàn thể
12 03, 2020

Hướng dẫn số 4/HD-CĐVC: V/v Các nội dung và văn bản thực hiện nội dung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2020

Bởi |2020-04-21T09:45:08+07:0012/03/2020|

Hướng dẫn số 4/HD-CĐVC: V/v Các nội dung và văn bản thực hiện nội dung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động CĐCS năm 2020

26 10, 2019

Quyết định số 41/QĐ-CĐVC: V/v Công nhận BCH CĐCS Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024

Bởi |2020-04-21T11:01:41+07:0026/10/2019|

Quyết định số 41/QĐ-CĐVC: V/v Công nhận BCH CĐCS Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024