19 10, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 tuyển 200 người trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và 100 lao động phổ thông, sinh viên thực tập

Bởi |2021-10-20T09:44:44+07:0019/10/2021|

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1/ Giới thiệu nhà tuyển dụng: - CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18 với phạm vi hoạt động trong và ngoài nước bao gồm kỹ sư và công nhân có tay nghề trong lĩnh vực gia công, chế tạo và sản

8 10, 2021

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MITEK (MITEK J.S.C) tuyển 30 Kỹ sư thiết kế kết cấu

Bởi |2021-10-10T10:33:00+07:0008/10/2021|

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1/ Giới thiệu nhà tuyển dụng: - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MITEK (MITEK J.S.C) được thành lập vào ngày 09/02/2012, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MITEK (MITEK J.S.C) đã chọn lựa cho

24 09, 2021

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MITEK (MITEK J.S.C) tuyển 30 Kỹ sư thiết kế kết cấu, 20 Hoạ viên kiến trúc và 10 Dự toán viên

Bởi |2021-09-26T08:37:58+07:0024/09/2021|

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1/ Giới thiệu nhà tuyển dụng: - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MITEK (MITEK J.S.C) được thành lập vào ngày 09/02/2012, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MITEK (MITEK J.S.C) đã chọn lựa cho

16 09, 2021

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MITEK (MITEK J.S.C) tuyển 15 Họa viên kiến trúc , 5 Kỹ sư thiết kế kết cấu và 10 Kỹ sư dự toán

Bởi |2021-09-20T13:54:25+07:0016/09/2021|

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1/ Giới thiệu nhà tuyển dụng: - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MITEK (MITEK J.S.C) được thành lập vào ngày 09/02/2012, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MITEK (MITEK J.S.C) đã chọn lựa cho

30 08, 2021

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MITEK (MITEK J.S.C) tuyển 15 Kỹ sư thiết kế kết cấu

Bởi |2021-08-31T07:44:27+07:0030/08/2021|

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 1/ Giới thiệu nhà tuyển dụng: - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MITEK (MITEK J.S.C) được thành lập vào ngày 09/02/2012, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MITEK (MITEK J.S.C) đã chọn lựa cho

Lên đầu trang