Thông báo

24 07, 2020

Thông báo tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020 (có DS HSSV nhận bằng tốt nghiệp)

Bởi |2020-07-24T15:16:49+07:0024/07/2020|

THÔNG BÁO Quy định nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Cao đẳng khoá 7 và các khoá trước thi lại hệ chính quy năm 2020 Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ BR-VT xin thông báo Lễ tốt nghiệp và quy định

21 07, 2020

Thông báo chi trả tiền miễn giảm học phí HK1, HK2 NH 2018-2019 và HK1 NH 2019-2020

Bởi |2020-07-21T16:20:14+07:0021/07/2020|

Thời gian và địa điểm chi trả tiền miễn giảm học phí: - Tại CS2 (Vũng Tàu): Ngày 22,23,24/7 và 30,31/7 /2020, bắt đầu lúc 8h00 - Tại CS1 (Đất Đỏ): Ngày 27,28,29/7 và ngày 3,4,5,6,7/8/2020, bắt đầu lúc 8h00 Danh sách HSSV nhận

12 07, 2020

Thông báo V/v tổ chức thi tốt nghiệp cho HSSV các khóa trước đăng ký thi lại (bị hoãn thi do nghỉ phòng ngừa dịch Covid-19)

Bởi |2020-07-13T19:34:46+07:0012/07/2020|

Thông báo V/v tổ chức thi tốt nghiệp cho HSSV các khóa trước đăng ký thi lại (bị hoãn thi do nghỉ phòng ngừa dịch Covid-19)

23 06, 2020

05, 2020 Thông báo V/v cấp tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 – 2019 Thông báo V/v cấp tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019 – 2020

Bởi |2020-06-23T09:45:02+07:0023/06/2020|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TIỀN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2019 – 2020 Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc cấp phát tiền học bổng khuyến khích học tập HK1

26 05, 2020

Thông báo V/v cấp tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 – 2019

Bởi |2020-05-26T15:18:43+07:0026/05/2020|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TIỀN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2018 – 2019 Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc cấp phát tiền học bổng khuyến khích học tập HK2

21 05, 2020

Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV CĐ Khóa 7,8,9 và TC Khóa 20,21

Bởi |2020-05-26T17:04:57+07:0021/05/2020|

Kế hoạch số 159/KH-CĐKTCN: V/v Thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV nghề không trọng điểm Kế hoạch số 160/KH-CĐKTCN: V/v Thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV nghề trọng điểm

Lên đầu trang