Thông báo

6 11, 2018

Thông báo chi trả tiền miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 – 2018

Bởi | 2018-11-06T19:32:04+00:00 06/11/2018|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ  HỌC KỲ 2 CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2017 – 2018 Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc chi trả tiền Miễn giảm học phí cho HS-SV Khoa Điện

6 11, 2018

Thông báo nhận học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm 2017 – 2018

Bởi | 2018-11-06T15:39:54+00:00 06/11/2018|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ TIỀN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP KỲ 1 (CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2017 – 2018) Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc chi trả học bổng cho HS-SV theo lịch cụ thể