Thông báo

23 06, 2020

05, 2020 Thông báo V/v cấp tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 – 2019 Thông báo V/v cấp tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2019 – 2020

Bởi |2020-06-23T09:45:02+07:0023/06/2020|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TIỀN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2019 – 2020 Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc cấp phát tiền học bổng khuyến khích học tập HK1

26 05, 2020

Thông báo V/v cấp tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2018 – 2019

Bởi |2020-05-26T15:18:43+07:0026/05/2020|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TIỀN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2018 – 2019 Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc cấp phát tiền học bổng khuyến khích học tập HK2

21 05, 2020

Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV CĐ Khóa 7,8,9 và TC Khóa 20,21

Bởi |2020-05-26T17:04:57+07:0021/05/2020|

Kế hoạch số 159/KH-CĐKTCN: V/v Thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV nghề không trọng điểm Kế hoạch số 160/KH-CĐKTCN: V/v Thực hiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ đối với HS-SV nghề trọng điểm

29 02, 2020

Thông báo V/v HSSV đi học bình thường từ thứ Hai (02/3/2020)

Bởi |2020-02-29T09:54:46+07:0029/02/2020|

THÔNG BÁO HSSV BCTECH TRỞ LẠI HỌC BÌNH THƯỜNG TỪ THỨ HAI (02/3/2020) 🍀 Tất cả HSSV phải tuân thủ các quy định sau: 👉 1. Xếp hàng vào cổng theo quy định: + Bước 1: Kiểm tra khẩu trang. Khi bước vào cổng trường tất

2 02, 2020

Thông báo V/v nghỉ học, hoãn thi để phòng chống bệnh do virus corona

Bởi |2020-02-02T20:48:12+07:0002/02/2020|

Để phòng chống dịch bệnh do virus corona gây ra, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo: Học sinh - sinh viên toàn trường nghỉ đến hết ngày 09/02/2019 (kể cả học văn hóa, thi học