Thông báo

28 12, 2018

Thông báo chi trả tiền miền giảm học phí HK 2 năm học 2017 – 2018

Bởi | 2019-01-04T13:53:22+00:00 28/12/2018|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ TIỀN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018 Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc chi trả tiền Miễn giảm học phí cho HS-SV Khoa CNTT theo lịch cụ thể

29 11, 2018

Thông báo lần cuối về cấp phát tiền Học bổng HKI và Miễn giảm học phí HKII năm học 2017 – 2018

Bởi | 2018-11-29T08:29:40+00:00 29/11/2018|

THÔNG BÁO LẦN CUỐI VỀ CẤP PHÁT TIỀN HỌC BỔNG HKI VÀ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HKII NĂM HỌC 2017 - 2018 Phòng Tài chính, Kế toán xin nhắc lại về việc cấp phát tiền học bổng HKI và miễn giảm học phí HKII năm

28 11, 2018

Thông báo chi trả tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 – 2018 cho HSSV CĐN K5 và TCN K17

Bởi | 2018-11-29T08:38:30+00:00 28/11/2018|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ TIỀN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017 – 2018 CHO HSSV CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 VÀ TRUNG CẤP NGHỀ KHÓA 17 Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc chi