Thông báo

20 09, 2019

Thông báo V/v cấp tiền học bổng khuyến khích học tập HK I năm học 2018 – 2019 (có danh sách đính kèm)

Bởi |2019-09-22T22:46:06+07:0020/09/2019|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TIỀN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM 2018 – 2019 Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc cấp phát tiền học bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2018 - 2019