Thông báo

10 05, 2019

Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra tiếng Anh khóa 6 (CD16), khóa 18 (T16) và khóa 19 (T17) năm học 2018-2019

Bởi |2019-05-10T15:08:57+07:0010/05/2019|

Kế hoạch thực hiện chuẩn đầu ra tiếng Anh khóa 6 (CD16), khóa 18 (T16) và khóa 19 (T17) năm học 2018-2019 Tài liệu ôn thi tiếng Anh chuẩn đầu ra khóa 6 (CD16), khóa 19 (T17) Tài liệu

4 05, 2019

Kế hoạch tuyên truyền phòng chống các loại tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông 2019

Bởi |2019-05-04T15:02:22+07:0004/05/2019|

Kế hoạch tuyên truyền phòng chống các loại tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn giao thông 2019

11 04, 2019

Thông báo nhận tiền học bổng khuyến khích học tập HK II năm 2017 – 2018

Bởi |2019-04-17T08:23:52+07:0011/04/2019|

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP TIỀN HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM 2017 – 2018  Phòng Tài chính, Kế toán bắt đầu thực hiện việc cấp phát tiền học bổng khuyến khích học tập HK2