15 07, 2017

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND: V/v Quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bởi |2020-04-21T15:17:15+07:0015/07/2017|

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND: V/v Quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh

1 07, 2017

Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH: V/v Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng

Bởi |2020-04-21T15:24:49+07:0001/07/2017|

Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH: V/v Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng

1 07, 2017

Thông tư liên tịch số 9/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH: V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Bởi |2020-04-21T14:46:59+07:0001/07/2017|

Thông tư liên tịch số 9/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH: V/v Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và

1 07, 2017

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP: V/v Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

Bởi |2020-04-21T14:20:14+07:0001/07/2017|

Nghị định số 86/2015/NĐ-CP: V/v Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với CSGD thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học

1 07, 2017

Quyết định số 900/QĐ-TTg: V/v Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Bởi |2020-04-21T14:12:24+07:0001/07/2017|

Quyết định số 900/QĐ-TTg: V/v Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020

Lên đầu trang