Đảng bộ

3 02, 2017

Quy định số 97-QĐ/TW: V/v quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Bởi |2017-07-02T12:00:04+07:0003/02/2017|

Quy định số 97-QĐ/TW: V/v quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập

4 01, 2017

Quy định số 55-QĐ/TW: V/v công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, Đảng viên

Bởi |2017-07-02T11:57:26+07:0004/01/2017|

Quy định số 55-QĐ/TW: V/v công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, Đảng viên