Văn bản

31 03, 2020

Công văn số 2620/UBND-VP: V/v khẩn trương tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Bởi |2020-03-31T09:20:56+07:0031/03/2020|

Công văn số 2975/UBND-VP: V/v khẩn trương tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

29 02, 2020

Thông báo số 51/TB-CĐKTCN: V/v Phương án cho HSSV, HV đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

Bởi |2020-02-29T09:53:57+07:0029/02/2020|

Thông báo số 51/TB-CĐKTCN: V/v Phương án cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19