Nội bộ

/Nội bộ
29 02, 2020

Thông báo số 51/TB-CĐKTCN: V/v Phương án cho HSSV, HV đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

Bởi |2020-02-29T09:53:57+07:0029/02/2020|

Thông báo số 51/TB-CĐKTCN: V/v Phương án cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19