Ngày 11/9/2020, tại Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ BR-VT, Sở Lao động – Thương Binh và Xã hội tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho nhà giáo và cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng, ThS. Hà Trung Thành, Giảng viên Học viện Cán bộ TP.HCM đã truyền đạt những nội dung cơ bản Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Qua đó, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác thực tiễn tại các cơ sở GDNN, hiểu rõ được đạo đức và vai trò của nhà giáo, cán bộ, đảng viên trong thời kỳ mới.

ThS. Hà Trung Thành, Giảng viên Học viện Cán bộ TP.HCM

Đây là đợt sinh hoạt chính trị này giúp cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý GDNN nắm vững cơ bản kiến thức về chính trị, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các kiến thức đã học vào thực tiễn ở các cơ sở GDNN, góp phần nâng cao chất lượng GDNN trên địa bàn tỉnh.

Nhà giáo và CBQL của các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh dự lớp bồi dưỡng